Eki (2014)

Drawings and story: Okko Pöyliö, 2014

Original size: 21 x 42cm x 59cm, prints

Suomi, Svenska, English, Deutsch

EKI 1
Eki

EKI 2

EKI 3
I am talking to you. Do you understand?

EKI 4

EKI 5
I have not been able to move in eight years.

EKI 6

EKI 7
Eight years I have been waiting.

EKI 8

EKI 9
Could you help me?

EKI 10

EKI 11
You don’t have to do this.

EKI 12

sivu13
You could end this now?

sivu14sivu15sivu16sivu17sivu18sivu19sivu20sivu21

Advertisement